بزرگترین و جامع ترین فروشگاه انواع فایل دانشجویی و دانش اموزی

پرفروش ترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. بازدیدکنندگان محترم جهت هر گونه سوال در مورد محصولات با شماره 01(530)7984826 در تلگرام در ارتباط باشید مشتریان محترم در صورت ناموفق بودن در خرید با شماره بالا در ارتباط باشید تا فایل مورد نظر ایمیل و ارسال گردد

تحقیق در مورد روند تحولات جمعيت بندرتركمن

تحقیق در مورد روند تحولات جمعيت بندرتركمن

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 تعداد صفحه22

 

چكيده:

شناخت وآگاهي ازتغييروتحولات جمعيتي جوامع، لازمه هرگونه برنامه ريزي براي آنهاست،چون تمامي جنبه هاي اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي آن جوامع با عددجمعيت وويژگيهاي ساختاري آن پيوندخورده است.اين مقاله با هدف بررسي تحولات جمعيتي بندرتركمن به عنوان يكي از شهرهاي كوچك اندام كشور صورت گرفته تا ضمن تحليل رونداين تحولات وبازشناسي علل وعوامل مؤثردرآن،ازوضع موجودشناخت بهتري حاصل آيدوبستري مناسب براي برنامه ريزي هاي آتي فراهم گردد.براي دستيابي به اين هدف ،ابتداداده هاي آماري مربوط به شهردركل دوره هاي سرشماري ،استخراج وضمن  تهيه جداول ،نمودارهاي مربوطه به كمك نرم افزارExcel  تهيه گرديدسپس به كمك فرمولهاي متعدد جمعيتي به تجزيه وتحليل آنها پرداخته شد.نتايج حاصله نشان ميدهد كه سياستهاي ملي وگاه بين المللي بيشترين تأثير مثبت يا منفي رادررشدوتحول ساختارجمعيتي اين شهربرجاي گذاشته اند.به عبارت ديگر هنوز اين شهر به نقش يابي وبلوغ كافي خودنرسيده وتحولات آن همواره درسايه توجهات دولت مركزي يااثرات غيرمستقيم سياستهاي ملي بوده است.هماهنگي رشدجمعيت شهرباسايرنقاط شهري كشور،جواني جمعيت ،روندصعودي نسبت باسوادان ،بيكاران وشاغلان بخش خدمات وسيرنزولي نسبت جنسي،  نسبت شاغلان بويژه دربخش صنعت ازنتايج ديگر تحقيق بوده است.

كلمات كليدي: شهرنشيني شتابان،تجددگرايي،ساختارجمعيت ،نظام سلسله مراتبي شهرها

 

مقدمه:

جهان درحال حاضرداراي دوويژگي عمده جمعيتي است:الف- افزايش شديدجمعيت ب- روندشتابان شهرنشيني وشهرگرايي(زنجاني،1371،ص6)،بطوري كه شهرنشيني روند غالب درسازمان فضايي جمعيت جهان است(Carter,1981.p.24) واين ويژگي درميان كشورهاي درحال توسعه نمودبارزتري نسبت به  جهان توسعه يافته نشان ميدهد.

ازطرفي ازنظرتاريخي ،روندشهرنشيني وشهرگرايي درميان اين كشورها امري غيرعادي محسوب         مي شود،بطوري كه امروزه همه مسائل كشورهاي درحال توسعه را تحت تأثيرقرارداده است(شكويي،1377،ص81). كشورمانيزازاين قاعده مستثني نبوده ودرهردوموردازرشدشتابان وبدون      برنامه اي بويژه دردهه هاي اخيربرخورداربوده است كه به نوبه خود مسائل ومشكلات خاصي راپديد   آورده اند.

مطالعه درچگونگي اين تحولات وروندتغييرات جمعيت بويژه جمعيت شهرنشين مي تواند زمينه اي درجهت رفع نيازهاي جامعه شهري وبرآورد تجهيزات موردنيازآن باشد.چراكه هيچگونه برنامه ريزي آگاهانه،فارغ ازشناخت كمي وكيفي جمعيت نه تنها درمحدوده شهر ،حتي دربعدمحله اي نيز نمي تواند انجام گيرد(فريد،1371،ص35).

اين تحقيق نيزدرراستاي شناخت مسائل شهري كشورمان ،به روش تحقيق موردي بااستفاده ازروشهاي تحليل جمعيتي وپيش بيني آنهادرشهربندرتركمن(استان گلستان) صورت گرفته تابتواند ضمن بررسي روندتغييرات پديده هاي جمعيتي اين شهرطي دهه هاي(75-1335) به تحليل وضع موجودپرداخته وروندآتي جمعيت شهري والزامات توسعه‌ آن رادرسالهاي آينده ارزيابي نمايد.

فرضيه ها وروش مطالعه: درجهت شناخت تحولات جمعيتي شهر موردمطالعه ،بررسي خودرادرپرتو  گزاره هاي زيرپيش برده ايم:الف- روندتحولات جمعيتي اين شهرهمسوباتحولات جمعيت شهري كشوراست،ب- سياستهاي ملي وگاه بين المللي درروندتحولات جمعيتي شهر بيشترين تأثيرراازنظركمي وكيفي داشته اند.دراين تحقيق كه ازنوع پژوهشهاي موردي است ابتدا نتايج كليه سرشماريهاي عمومي  مربوط به شهراستخراج ودسته بندي گرديدسپس برحسب نيازآنهارابه صورت جداول،نمودارهاواشكال متعددنمايش داده ودرنهايت به تجزيه وتحليل آنهاپرداخته شد.براي رسم نمودارهاازنرم افزار  E xcel  استفاده شد.براي تحليل روندها ازروش ساختاري وتحليل جمعيت وبراي پيش بيني آنهااز“روش رياضي” استفاده شده وازقانون “رتبه – اندازه ”(Rank- Size Rule)براي بررسي جايگاه شهردرسلسله مراتب شهري استان گلستان وبرآوردحدمطلوب جمعيت آن بهره گرفته شد.

فقدان آمارهاي لازم درخصوص شهرهاي كشور بويژه درسرشماري عمومي سال1335 وتفكيك نشدن داده هاي مربوط به


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,400 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
44_720326_8611.zip85.1k

نظرسنجی

نحوه ی آشنایی شما با فروشگاه یونی سل فایل ؟؟؟
کدام یک نیاز شما در این فروشگاه است؟
قیمت های محصولات فروشگاه را چگونه میبینید؟